Centrum voor Jeugd en Gezin
Over ons

Over ons

Of je nou jong of oud bent, kind, ouder, verzorger, opa of oma. Je kunt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin gratis advies krijgen over het opvoeden en opgroeien van kinderen in alle leeftijden.

Ook professionele opvoeders en anderen die met kinderen en/of hun ouders werken, kunnen bij ons terecht. Wij staan voor je klaar met een luisterend oor, hulp en ondersteuning. En als jij dat wilt, dan kunnen we je in contact brengen met meer gespecialiseerde hulp.

Partners

In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken professionals zoals jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen samen onder één dak. Zij komen van verschillende partnerorganisaties en zorgen waar nodig voor een zorgvuldige doorverwijzing.

Onze werkwijze

De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin werken met:

  • Triple P: deze methode gaat uit van positief opvoeden;
  • GIZ-methodiek: met ouders en jongeren samen bepalen hoe het gaat en wat er nodig is;
  • 1Gezin1Plan (1G1P): deze methode is bedoeld om de hulp aan gezinnen die met verschillende hulpverleners te maken hebben te verbeteren;
  • JeugdMATCH. Het komt regelmatig voor dat meerdere hulpverleners zorgen hebben over een kind of een jongere. JeugdMATCH (JM) zorgt ervoor dat deze hulpverleners elkaar sneller vinden. Dan kunnen ze sneller en beter helpen. JeugdMATCH is de naam die wij in onze regio gebruiken voor de Verwijsindex.

In de ondersteuning aan ouders maken wij gebruik van de eigen kracht van ouders en jongeren en van hun netwerk.

Uitgelicht

Bekijk ook