Uitgelicht
Prentenboeken in alle talen!

Prentenboeken in alle talen!

Op de website prentenboekeninalletalen.nl kun je in verschillende talen luisteren naar mooie prentenboeken.

 

Veel kinderen in Nederland groeien meertalig op. Met prentenboekeninalletalen.nl kunnen ook anderstalige ouders samen met hun kind genieten van de verhalen. Op de website wordt een aantal prentenboeken in veel verschillende talen voorgelezen. Zo zijn er bijvoorbeeld meer dan 20 verschillende vertalingen van Woeste Willem! Als je op een boek klikt, kun je zien welke vertalingen er van dat boek zijn.

VoorleesExpress

Prentenboekeninalletalen.nl is een initiatief van stichting VoorleesExpress.

Vrijwilligers van de VoorleesExpress geven kinderen, die moeite hebben met taal, extra aandacht. Ze laten zien hoe leuk taal en lezen kan zijn. Ze ondersteunen ouders om zelf de taalontwikkeling van hun kind meer te stimuleren.


Nieuwsdatum: dinsdag 30 november 2021

Nieuws