Nieuws
Opvoedtip: zien drinken doet drinken

Opvoedtip: zien drinken doet drinken

Opvoedtip: zien drinken doet drinken

Wist jij dat kinderen vanaf 2 jaar al een beeld hebben van hoe jij met alcohol omgaat? En vanaf 4 jaar de effecten kennen van alcohol? Ze merken dat het gedrag van hun ouders verandert, nadat ze hebben gedronken. Vanaf 6 jaar hebben kinderen al positieve verwachtingen over de effecten van alcohol. Dat betekent dat veel kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Van 'zien drinken' gaan kinderen eerder drinken.

Geef het goede voorbeeld

Als opvoeder heb jij meer invloed op het drinkgedrag van je kind dan je denkt. Het voorbeeldgedrag van jou, en dat van andere volwassenen in de omgeving van je kind, doet ertoe!

Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen, geef je het goede voorbeeld. De kans is dan groter dat ze het moment waarop ze voor het eerst alcohol drinken, langer uitstellen. Ook vergroot het de kans dat ze minder gaan drinken. Hoe later jongeren alcohol gaan drinken, hoe beter. 

Stel op tijd regels vast

Een andere manier waarop jij het drinkgedrag van je kind kunt beïnvloeden is door regels te stellen. Het helpt als je (voordat je kind alcohol wil uitproberen) de regel stelt: geen alcohol tot 18 jaar. Je hebt dan de meeste kans dat je het startmoment kunt uitstellen. Kinderen komen al heel vroeg in aanraking met alcohol. Dus maak al op jonge leeftijd de regel duidelijk aan je kind.

Bespreek de gevolgen

Kinderen verwachten gevolgen als ze zich niet aan de regels houden. Bespreek daarom wat de gevolgen zijn als ze toch alcohol drinken. Hierdoor stellen zij het moment om te beginnen met alcohol misschien uit. Ook kunnen ze de regels gebruiken als weerwoord wanneer anderen hen proberen over te halen.

Thuis alvast leren wennen aan alcohol?

Sommige ouders kiezen ervoor om kinderen thuis aan alcohol te laten wennen. Bijvoorbeeld door af en toe een slokje te laten proeven of een glaasje mee te drinken tijdens speciale gelegenheden. Een veel gehoorde opmerking is dan: 'Beter thuis waar ik er controle op heb, dan buiten de deur.' Onderzoek laat zien dat jongeren die met hun ouders thuis mogen drinken meer drinken dan jongeren die thuis niet mogen drinken. Ook is bij jongeren die thuis mogen drinken vaker misbruik van alcohol te zien.

Dus met het 'thuis leren drinken' voordat je kind 18 jaar is, geef je het signaal af dat je alcoholgebruik op deze leeftijd goed vindt. Voor kinderen werkt een duidelijke regel beter: geen alcohol tot 18 jaar, thuis niet én buitenshuis niet.

Praat met andere ouders

Je kunt met andere ouders ervaringen uitwisselen. Hebben zij de regel dat alcohol tot 18 jaar nog niet mag? Hoe praten zij hier met hun kind over? Wat doen zij als hun kind zich niet aan deze afspraak houdt?

Vaak kom je er dan achter dat de reactie van je kind 'Ja maar, iedereen mag het', niet klopt. Misschien zijn andere ouders zelfs wel opgelucht wanneer je erover begint.

Meer lezen

Lees meer over:

Of kijk op www.ziendrinkendoetdrinken.nl.


Nieuwsdatum: dinsdag 03 november 2020

Nieuws