Uitgelicht
Opvoedtip: help... mijn kind pest

Opvoedtip: help... mijn kind pest

Opvoedtip: help... mijn kind pest

Je wordt gebeld door de mentor van school over je zoon. Hij kleineert een klasgenoot, pakt steeds zijn tas af en gooit deze daarna leeg in de aula. Hij maakt zijn klasgenoot belachelijk en duwt hem regelmatig met gym omver. Dit is een voorbeeld van pesten.

Wat is pesten?

Wanneer je dochter een schoen verstopt in de kleedkamer van de hockeyclub en haar teamgenoot doet iets onaardigs terug, is dit vervelend. Wanneer beide kinderen dit doen is het plagen. Dit is niet leuk, maar ze leren met conflicten om te gaan en ze voelen zich niet bedreigd door de ander.

Bij pesten voelt een kind zich bedreigd, elke dag weer. Pesten is eenrichtingsverkeer. De pestkop zoekt iemand uit waar hij macht over kan uitoefenen en die hij kan kwetsen. Dit kan ook digitaal gebeuren, bijvoorbeeld via hun mobiel. Dit heet cyberpesten.

Waarom pest mijn kind?

Kinderen pesten meestal niet waar jij bij bent. De kans is groot dat je enorm schrikt wanneer je hoort dat jouw kind iemand anders pest. Je schaamt je misschien of je voelt je boos. Je vraagt jezelf af waarom doet mijn kind dit?

Waarom kinderen pesten is niet duidelijk. Ze kunnen zich vaak niet zo inleven in hun slachtoffer en voelen zich niet verantwoordelijk voor hun daden.

Wat kan ik als ouder doen?

De gevolgen van pesten zijn groot, ook voor de pester. Hoe kun jij als ouder helpen?

  • Vraag je kind wat er precies gebeurd is voordat je oordeelt.
  • Denk van tevoren na waarom je kind pest, ga daarna het gesprek aan.
  • Leg uit wat pesten voor een ander kind betekent.
  • Bedenk samen een oplossing om het pesten te stoppen.
  • Praat met de leraar of mentor van je kind.
  • Of kijk samen op Pestweb.nl, hier staan tips voor kinderen die zelf pesten. Zo worden kinderen bewust van wat ze doen.

Nieuwsdatum: donderdag 03 juni 2021

Nieuws