Uitgelicht
Opvoedtip: eenzaamheid bij jongeren

Opvoedtip: eenzaamheid bij jongeren

Opvoedtip: eenzaamheid bij jongeren

Voor veel jongeren is het belangrijk om bij een groep te horen. Jongeren die weinig, of zelfs geen, echte vrienden hebben schamen zich daar vaak voor. Ze zijn er dan ook goed in hun eenzaamheidsgevoelens te verbergen. Hoe kun je merken of je kind eenzaam is? En als je het vermoeden hebt dat je kind eenzaam is, hoe maak je dit bespreekbaar?

Hoe herken je eenzaamheid?

Er zijn een aantal signalen waaraan je eenzaamheid kunt herkennen.

 • Lichamelijke signalen: denk aan een onverzorgder uiterlijk, vermoeidheid, hoofdpijn, spanningen, zenuwtrekjes en gebrek aan eetlust.
 • Psychische signalen: denk aan een negatief denkbeeld, weinig zelfvertrouwen, verlies van vertrouwen in anderen, gevoel van zinloosheid en uitzichtloosheid, gevoel er niet bij te horen, teleurstelling, boosheid en verdriet.
 • Sociale signalen: denk aan het hebben van weinig, of geen, sociale contacten, en het missen van sociale steun.
 • Gedragsmatige signalen: denk aan onvoldoende sociale vaardigheden, afstandelijk gedrag, claimgedrag, overmatig gebruik of verslaving, verandering in gedrag, spijbelen.

Hoe kun je je puber helpen?

Jongeren vinden het fijn als je luistert in plaats van oplossingen en adviezen geeft. Hier zijn tips hoe je dat kunt doen.

 • Laat merken dat je het gevoel van je kind serieus neemt door echt te luisteren. Laat je betrokkenheid merken. Het werkt niet als je probeert te troosten met woorden als 'morgen is het vast minder erg'.
 • Vraag hoe het gaat. Doe dat vanuit jezelf en ben daarbij positief. Zeg bijvoorbeeld: 'ik maak me zorgen omdat je zoveel boven op je kamer zit. Gaat het wel goed met je?'
 • Luister zonder oordeel. Voorkom zinnen als 'dat heb je helemaal mis' of 'hoe kun jij nou eenzaam zijn, je bent zo vlot'.
 • Geef je kind vertrouwen. Als het meer zelfvertrouwen heeft, durft het meer van zichzelf te laten zien. Daardoor kan het makkelijker contacten maken.
 • Heeft je kind veel negatieve gedachten? Vraag je kind elke dag iets op te schrijven waar het trots op is. Al is het maar iets kleins. Bijvoorbeeld 'ik heb in de klas mijn mening gegeven'. Of: 'ik heb een teamgenoot gevraagd om samen naar de training te fietsen'. Dit kan de negatieve gedachten doorbreken.
 • Denk samen na over oplossingen. Probeer niet zelf oplossingen te geven. Een puber wil het liever zelf bedenken. Probeer daarom tijdens het gesprek samen te ontdekken wat een goede volgende stap kan zijn.
 • Kijk of je samen iets kunt bedenken waar je kind naar uit kan kijken. Wat vind je puber leuk? Misschien is het leuk om een nieuwe sport of hobby uit te proberen.

Meer informatie over eenzaamheid

Meer informatie over eenzaamheid en tips om je kind te helpen, vind je op de volgende websites:

Jongeren kunnen op het forum van de website Hoezitdat.info met andere jongeren praten over hun gevoelens.


Nieuwsdatum: maandag 31 oktober 2022

Nieuws