Nieuws
Kom jij eruit?

Kom jij eruit?

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand. Het kan het begin van financiële problemen zijn. De campagne Kom uit je schuld laat zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen.

Mensen met problematische schulden schamen zich vaak en sluiten zich af van de buitenwereld. Vaak ontkennen ze het probleem, waardoor de situatie verder verslechtert. Rekeningen stapelen zich op, herinneringen worden aanmaningen en dwangsommen eindigen in gerechtsdeurwaarders. Schuldenaren raken verstrikt in wet- en regelgeving en hebben dringend hulp nodig.

Momenteel hebben meer dan 1,4 miljoen huishoudens in Nederland een risicovolle of problematische schuld en duurt het gemiddeld 5 jaar voordat mensen hulp zoeken. Dit kan iedereen overkomen Het kabinet wil dit terugdringen en start samen met het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak een campagne om het taboe op het hebben van schulden te doorbreken.

In gesprek

Een gesprek komt van 2 kanten. Daarom vraagt de campagne om meer begrip voor mensen met financiële problemen. Zonder dat het direct zichtbaar is, kan een collega, vriendin, familielid, buurman of studiegenoot torenhoge schulden hebben. Met de simpele vraag 'kom jij er uit?' kan het gesprek hierover worden geopend. 

Website

Op de landelijke website www.komuitjeschuld.nl, lees je verhalen en tips voor mensen met geldproblemen.


Nieuwsdatum: maandag 27 mei 2019

Nieuws