Uitgelicht
Gespreksgroep voor ouders van kinderen met autisme

Gespreksgroep voor ouders van kinderen met autisme

Gespreksgroep voor ouders van kinderen met autisme

Het opvoeden van een kind met autisme kan zwaar zijn. Zo is het vaak een hele zoektocht om een goede plek in het onderwijs te vinden, passende zorg, begeleiding en een goede invulling van de vrije tijd van je kind.

 

Het is fijn om hierover van gedachten te wisselen met andere ouders. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) organiseert gespreksgroepen voor ouders van kinderen met autisme. Deze groepen staan in het teken van naar elkaars verhaal luisteren, van elkaar leren en elkaar ondersteunen.

Deelnemers

Een gespreksgroep bestaat uit 8 à 10 deelnemers. De deelnemers hebben allemaal een kind met autisme. Het zijn mensen die ervaring hebben en hun verhaal kwijt willen.

Bijeenkomsten

De deelnemers bepalen zelf hoe vaak de groep bij elkaar komt: 1 keer per maand, 1 keer per kwartaal, of anders. De bijeenkomsten zijn in principe 's avonds, maar het kan ook op een ander dagdeel.

Kosten

De NVA is afhankelijk van subsidies en fondsen. Daarom vraagt de NVA aan de deelnemers van de gespreksgroepen om, na de kennismakingsperiode, lid te worden van de NVA. Het lidmaatschap kost ongeveer € 60,00 per jaar.

Informatie en aanmelden gespreksgroep

Voor informatie en opgeven voor de gespreksgroep kun je een e-mail sturen naar oudersvan.nva.online@autisme.nl.

Organisatie

In Zuid-Holland werkt de NVA samen met de GGD Hollands Midden om de gespreksgroepen te organiseren.

NVA

De NVA is een organisatie zich sterk maakt voor mensen met autisme, hun familie, partners, vrienden en andere betrokkenen.

  • Informatie- en Advieslijn: telefoon 030 229 98 00 (optie 3 kiezen in het keuzemenu). Van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 - 14.00 kun je praten met ervaringsdeskundigen.
  • Ook kun je je vraag stellen via e-mail advies@autisme.nl.

Nieuwsdatum: vrijdag 22 oktober 2021

Nieuws